విహ్వలత

Share if you like. Share even if you don't. Sharing is after all caring!
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Like-o-Meter
[Total: 0 Average: 0]

ఒకానొక ఆత్మన్యూనతా శూన్య స్వర్గంలో
స్వప్నలోలాక్షి మనోగవాక్షం పై
పక్షిలా వాలుతుంది మనసు.

దీర్ఘస్మృతుల సచిత్రమాలికలో
అక్కడక్కడా చిక్కుకొన్న
నిర్గంధ కుసుమాల మృతకళేబరాలతో
మర్మభాషణం చేస్తుంది మనసు.

వధ్యశిలపై వంచబడ్డ శిరస్సు
నిస్సహాయ నిగూఢ రోదనలోంచి
చటుక్కున్న రాలిపడ్డ బాష్పకణజాలాల్లో
ఈదులాడుతుంది మనసు.

అధో జగతి అనంత జీవన పథ సంచలనాలతో
కూడి, కలహించి, రహించి, దహించిపోతున్న
మనసులో రక్తవర్ణపు భయాలు

నాకొక్కడికే దృశ్యమానమౌతాయి.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *