ఊఁ….

Share if you like. Share even if you don't. Sharing is after all caring!
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Like-o-Meter
[Total: 0 Average: 0]

ఊసులన్నింటినీ మూటకట్టేసుకున్న

ఏకాక్షరి
మాటకీ మౌనానికీ
వారధిలా…. 

పెదవి దాటని పలకరింపు
సమస్త భావనల మేళవింపు
ఎద లోతుల్లో ఉదయించి
అర్ధాంగీకారంగా అస్తమించే
ఊంకారం….

తప్పటడుగుల తొలి ఆహార్యం
చరమాంకపు చిన్న శబ్దం…..

బాసకూ, బాసటకూ ప్రేరకమై
భాషాభావాలకతీతమై
మనసుకి మాత్రమే
అర్ధమయ్యే ఏకైక నుడికారం!

చిరునవ్వుకు శ్రీకారమై
సిరిమల్లెల మణిహారమై
కొంటెతనంతో ఆకారమై
ఒంటరితనంలో ఓంకారమై….

వినిపించేది అనిపించేది
కూడా ఈఊఁ….నే
ఊఁ…. ఓ జీవిత సత్యం!
వినాలనుకున్న ప్రతి నిత్యం!

You may also like...

Leave a Reply