ఉలిక్కిపాటు

Share if you like. Share even if you don't. Sharing is after all caring!
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Like-o-Meter
[Total: 0 Average: 0]

రోడ్డుపై తన క్రీనీడ చూసుకొని

ఉలిక్కిపడింది వీధి దీపం

వేదాంతం పట్టని పట్టణం

చీకటిని ఆబగా కావలించుకొంటోంది

 

పుట్టగొడుగు మేడల్లోంచి

రాలిపడే మెతుకుల్ని చూసి

చచ్చిన బొద్దింక నాలుక చప్పరించింది

టీవీలో “అభిరుచి”, పొట్టనిండినోడి “అజీర్తి”

అదేపనిగా రమిస్తున్నాయి

 

వొంట్లో రక్తం పాములా పాక్కొంటూ

అనాలోచల్ని, అనారోగ్యాన్ని పంచుతోంది

ప్రేయసిని కౌగిలించుకొన్నంత గాఢంగా

అబద్ధాన్ని కౌగిలించుకొని పడుకున్నాన్నేను.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *