తెలంగాణా సంస్కరణలు!!

Share if you like. Share even if you don't. Sharing is after all caring!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Like-o-Meter
[Total: 0 Average: 0]

This is spoof news. NewAvakaaya.com does not endorse/support the views expressed by the author.

ట్యాంకుబండుపై వీర విధ్వంసం అనుకున్నదాని కంటే కూడా భయంకర విజయం సాధించిన శుభ సందర్భంలో తెరాస (తెలీదు-రాదు సమితి), ఐకాస (ఐడియాకారుల సమితి), వికాస (విగ్రహ కార్యాచరణ సమితి), ఆకాస (ఆచార, ఆచరణ కార్యాచరణ సమితి) మొదలైన మరికొన్ని కా.స.లన్నీ మీటింగ్ చేసి తెలంగాణాను ఇంకా ముందుకు తీసుకెళ్ళాలన్న అమోఘ సంకల్పంతో కొన్ని అర్జెంటు సంస్కరణల్ని చేపట్టాలని నిర్ణయించాయి.

ఐకాస నేతైన ఖోఖో రాముడు ముఖ్యాంశాలను టీవీ జీరో కోసం ప్రత్యేకంగా రిలీజ్ చేసారు.

తెలంగాణా అర్జెంటు సంస్కరణలు:

 • తిరుపతి వెంకన్న, శ్రీశైలం మల్లన్న, అన్నవరం సత్యనారాయణుడు మొదలైన నాన్-తెలంగాణా, విద్రోహి, వలస సీమాంధ్ర దేవుళ్ళను ఇలవేల్పుగా కలిగినవాళ్ళు ఆ దేవుళ్ళను బహిష్కరించాలి. (మైనార్టీ దేవుళ్లకి, అంబేద్కర్ కీ ఈ నిబంధనలు వర్తించవు)
 • వికాస (విగ్రహ కార్యాచరణ సమితి) గుర్తింపు పొందిన తెలంగాణా దేవుళ్ళనే పూజించాలి.
 • శంకరాచార్య, రామానుజాచార్య, వల్లభాచార్య, చైతన్య మహాప్రభువు మొదలైన నాన్-తెలంగాణా, విద్రోహి, వలస ఆచార్యుల్ని ఎవరూ అనుసరించరాదు.
 • ఆకాస (ఆచార, ఆచరణ కార్యాచరణ సమితి) గుర్తింపు పొందిన తెలంగాణా ఆచార్యుల్నే అనుసరించాలి. (మైనార్టీ దేవుళ్ల ప్రచారకులకు, అంబేద్కర్ ఉపాసకులకు ఈ సంస్కరణ నిబంధనలు వర్తించవు)
 • కూచిపూడి, భరతనాట్యం లాంటి నాన్-తెలంగాణా, విద్రోహి, వలస డాన్సుల్ని నేర్చుకోకూడదు, ప్రదర్శించకూడదు.
 • విజయశాంతి రూపొందించి, ఆకాస గుర్తింపు వచ్చిన తెలంగాణా డాన్సుల్నే నేర్చుకోవాలి.
 • పోతన భాగవతం, కవిత్రయ భారతం, శ్రీనాథుని కాశీఖండం లాంటి నాన్-తెలంగాణా, విద్రోహి, వలస భక్తి సాహిత్యాన్ని బహిష్కరించాలి.
 •  
  అన్నమాచార్య, క్షేత్రయ్య, త్యాగయ్య రాసిన నాన్-తెలంగాణా, విద్రోహి, వలస సీమాంధ్ర కీర్తనల్ని, కృతుల్ని పాడకూడదు.
 • గద్దర్ రచించి, ఆకాస గుర్తింపు పొందిన తెలంగాణా సంకీర్తనల్నే పాడాలి.
 • ప్రతి నాన్-తెలంగాణా, విద్రోహి, వలస సీమాంధ్ర దేవుళ్ళకి, రాజులకి, కవులకి, వేదాంతులకి, నాట్యాచార్యులకి, సంకీర్తనాచార్యులకి, కళాకారులకీ ప్రత్యామ్నాయంగా తెలంగాణా ప్రతీకల్ని సృష్టించాలి. (మైనార్టీ దేవుళ్లకి, అంబేద్కర్ కీ ఈ నిబంధనలు వర్తించవు.)

ముందుముందు జరగబోయే మార్చుల నుంచి లభించే తెలివితేటల్తో మరిన్ని సంస్కరణల్ని తీసుకొస్తామని, ప్రసుతానికి పై సంస్కరణల్ని విధిస్తున్నామని, ఈ నిబంధనల్ని పాటించని వారు తెలంగాణా వాళ్ళైనా ద్రోహుల కింద జమకట్టి తెరాస, ఐకాస, వికాస, ఆకాస…బ్లా…బ్లా…బ్లాకాసాల కోపాన్ని రుచి చూడాల్సి వస్తుందని ఖోఖో రాముడు హెచ్చరించారు.

You may also like...

Leave a Reply