పెళ్లి

Share if you like. Share even if you don't. Sharing is after all caring!
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Like-o-Meter
[Total: 0 Average: 0]
 
మళ్ళీ మళ్ళీ చూసేకొలది ప్రతి పెళ్లి
ఒక తుళ్ళింత ను దాచుకోనో లేక దోచుకోనో వెళ్లి
ఒక సహజీవన శైలి లోకి  మళ్లి
ఒక చెరగని రీతి మిగిలిపోయిన రంగవల్లి
 
ప్రతి సంవత్సరం ఎన్నో జంటలు
కొత్త జీవితాలను ప్రారంభిస్తాయి
కొత్త పాతై పాత రోతై
రోత ఒక తలరాతై తల్లడిల్లే వాళ్ళు కొందరు
 
కొత్త నవ నూతనమై
ప్రతి దినమూ పరవశాన్ని పంచే
ఒక అద్భుత కాల భాండాగారమై
రమిస్తూ తమ జీవితాలను రచించుకొనే వాళ్ళు మరికొందరు
 
ప్రతి పెళ్లి నిజానికి సమాజానికి పునాది రాయి
ఆ పెళ్లి వర్థిల్లితే మానవత వికసిస్తుంది
వలపు తలపుల కలగలుపు
జీవితంలో ఒక అద్భుతమైన మలుపు
విచిత్రమైన  వాహన యోగం ప్రతి వివాహం
కనబడని  ఆ వాహనం కాలచక్రాన్ని సైతం శాశించగలదు
తడబడితే తలపులలో కూడా మిగలదు
 
ఇది తెలుసా యువతకు
పెళ్ళంటే బఫే భోజనం కాదు
పెళ్ళంటే ఖరీదైన హోటల్ లో ఒక ఏర్పాటు కాదు
పెళ్ళంటే కార్లలో విహారం కాదు
పెళ్ళంటే జీవితాన్ని పండిచుకొనే ఒక అద్భుత వ్యవసాయం
ఒక వినూత్న ఆధ్యాత్మిక సాంగత్యం
నాలుగు కళ్ళతో నారాయణుని వెదికే ఒక వింత ఆట!! 
IVNS Raju

IVNS Raju

HR and OD Professional with over 29 years of unique experience in leveraging the Ancient Wisdom for designing and implementing various systems and diagnostic processes.

You may also like...

Leave a Reply