పార్లమెంటుకు షష్టిపూర్తి

Share if you like. Share even if you don't. Sharing is after all caring!
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Like-o-Meter
[Total: 0 Average: 0]

లాలూలు చిదంబరాలు
ప్రణబ్లు శరద్ పవార్లు
రేఖలు జయబాధుర్లు
జయప్రదలు విజయశాంతులు
పండగ చేసుకున్నారీ వేళ
 
ఇంతలో కొత్తగా వచ్చాడు సచిన్
అంతకు ముందే ఉన్నాడు అజహరుద్దీన్
 
పార్లమెంటు కేంటీన్ లో అరవై ఏళ్ల రుచులు
కొసరి కసరి వడ్డించారు అందరకూ
ముఖ్యంగా పాత్రికేయులకు
బాగా తిని బాగా రాస్తారని
 
అరవై ఏళ్ల పార్లమెంటు ఖర్చు కనీసం
అరవై వేల   భారతీయుల
అగచాట్లు తీర్చిందో పెంచిందో
అడిగి మాత్రం ప్రయోజనం లేదు కాని
అందరికీ తెలుసు అరవైల వరకూ మినహాయిస్తే
అందరూ గత ఏభై ఏళ్లలో ఏమ్పీలై బీదోళ్ళుగా మిగలలేదు
 
ఎంపీ కావాలంటే
ఎంత కావాలో మాత్రం
ఎవర్ని అడిగినా ఈ అరవై ఏళ్లలో
ఎంచక్కా తెలిసిపోద్ది
 
పార్లమెంటు షష్టి పూర్తి పీటలపై
పారదర్శకంగా సోనియా రాజీవుని
పుత్తడి ప్రతిమతో కూర్చొని
లౌకిక పురోహితుడు కాకి అరుపులను
కూడా చేర్చి అన్ని దేశ భాషలలో
చదివే మంత్రోచ్ఛారణ మధ్య
పరమ పవిత్రంగా జరిగి పోయింది

IVNS Raju

IVNS Raju

HR and OD Professional with over 29 years of unique experience in leveraging the Ancient Wisdom for designing and implementing various systems and diagnostic processes.

You may also like...

Leave a Reply