ఆవకాయ.కామ్ - అక్షర లోకమ్

0

కాశ్మీర్ – చాలు…ఇక చాలు!

  Original Author: Ravinar, MediaCrooks.com            Telugu Translation: C. Raghothama Rao Read original article on MediaCrooks.com – Link >> Kashmir – ENOUGH IS ENOUGH   రక్తం మరుగుతుంది. గుండె కోపంతో ఉడుకుతుంది. ఒక ఉగ్రవాద...

0

The Dharmik Ecosystem

  As I began reflecting on the title of this article the following shloka filled my mind: धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः। तस्माद्धर्मो न हन्तव्यो मा नोधर्मोहतोऽवधीत्।। हिन्दी में भावार्थ-जो मनुष्य धर्म...

1

“ఊషా, తేరా, చక్రా, పేచా!”

  సమయం సరిగ్గా ప్రొద్దున్న 8.00 గంటలు. ప్రాణం కంటే సమయం విలువైనదిగా భావించే మా గురువుగారు పాఠాన్ని ప్రారంభించారు. ఆయన పాణినీయ వ్యాకరణంలో తిమింగలం అయినప్పటికీ, తను ఒక బిందువు అని చెప్పుకొనే మహానుభావుడు. “యథాసంఖ్యమనుదేశః సమానామ్” అనే పాణిని సూత్రాన్ని వ్యాఖ్యానిస్తున్నారు. తెలుగు వ్యాకరణంలో...

2

The Design of RTE – Part I

  NOTE: This article was originally published in https://pranasutra.in  Team Aavakaaya thanks the author N. Hariprasad garu for permitting us to reproduce the article. I would strongly recommend reading this article by Reality Check India as...

0

నిరుపేద రాణులు

  This is a Telugu translation of original article by author Ravinar published at MediaCrooks.com . Link to original article : Poverty Queens అంబానీ సోదరులు టెలికామ్ వ్యాపారంలో ప్రవేశించాలని అనుకున్నారు. అప్పుడు వారు తమ తండ్రి ధీరుభాయ్ అంబానీ...

0

అస్తిత్వం –  మధ్వాచార్య తత్వ విచారణా సిద్ధాంతం

  తత్వ విచారణ ప్రధానం గా రెండు అంశాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది అవి: వాస్తవికత స్వతంత్రత మొదటిది ఈ చరాచర జగత్తుని దేశ-కాల సంబంధాలతో వివరించడం. రెండవది పరబ్రహ్మ తత్వాన్ని ఆవిష్కరించడం.  వాస్తవం తెలిసేది ఈ క్రింది మూడు లక్షణాల లో ఏదో ఒక లక్షణం గ్రహించడం...

4

ఆంధ్రాకు బాబు మాత్రమే…

    లోటు బడ్జెట్టు. రాజధాని లేదు. ప్రధాన ఆదాయ వనరు వ్యవసాయమే. చెప్పుకోదగ్గ పరిశ్రమలు లేవు. మౌలిక వసతులు లేవు. సమైక్య రాష్ట్రం నుంచి అంటించబడ్డ అప్పులు, అందజేయని ఆదాయాలు. అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా, నేతలపై ప్రజలలో రగులుతున్న అపనమ్మకం. పార్లమెంటులో అప్పటి ప్రధాని ప్రకటించిన ప్రత్యేక...

0

అద్వైతం

  సహజంగా జీవించడానికి,సమాజంతో కలిసి నడవడానికి అడ్డుపడే ఆటంకాలను గుర్తించి, వాటినుండి బయటపడే మార్గాన్నికనుగొనడమే ఈ రచన ఉద్దేశ్యం. ఇందులో ప్రస్తావించిన ఈశ్వరుడు, బ్రహ్మం మతానికి చెందినవారు కారు. మానవత్వానికి చెందినవారు. గణిత సమీకరణం అర్ధం కాకపోయినా సమస్యా, దాని పరష్కారం అర్ధం అవుతాయి. ఈశ్వరుడు: చూసేవాడు...