మొహాలీలో మోహన మాయ!

Share if you like. Share even if you don't. Sharing is after all caring!
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Like-o-Meter
[Total: 0 Average: 0]

This is spoof news. NewAvakaaya.com does not endorse/support the views expressed by the author.

“గురూ!”

“శిష్యా!!”

“కొన్ని సందేహాలున్నాయ్ గురూ..!”

“దేహం నుండి సందేహం తొలగితేగానీ మోక్షం రాదు శిష్యా! అనుమానం ఉంటే అడిగేసుకో. అజ్ణానాన్ని కడిగేసుకో!’

“మీరలా చెప్పడమే ఆలస్యం గురూ. మొదటి ప్రశ్న – మనింటికి ఎవడైనా నిప్పెడితే ఏం చెయ్యాలి?”

“పక్కోడే పెట్టాడని కన్ఫర్మ్ ఐతే…మనమే మొదట నాలుగు తగిలించాలి.”

“బాగు బగు. ఆ పై?”

“మన చేతులు నొప్పిపెట్టాక పోలీసు బాబుల్ని పిలవాలి!”

“పిలిచి?”

“అప్పగించి మీ టైపు పెళ్ళి చెయ్యండి అనాలి!”

“అ తర్వాత?” 

“కోర్టులో కేసు పెట్టి ఆ ద్రోహి ముక్కు పిండి నష్టపరిహారాన్ని వసూలు చెయ్యాలి!”

“ఆహా…బావుంది. కానీ ఇవేవీ చెయ్యకుండా నిప్పెట్టినవాణ్ణి విందుభోజనానికి పిలిస్తేనో!”

“ఆ పిలిచినవాడు బఫూన్, నపుంసకుడు, అయోగ్యుడని తీర్మానించాలి.”

“అంతేనా గురూ!”

“నిర్మొహమాటంగా శిష్యా!”

“ఐతే మన్మోహనడుని ఏమనాలబ్బా!”

“అరే శిష్యా! నువ్వడిగిందేంటి? పోలుస్తున్నదేమిటి?”

“ఉలుకెందుకు గురూ! పాక్ తీవ్రవాదులు మన ఇంట్లో నిప్పు పెడుతూనే ఉన్నారు. మన అయోగ్య ప్రభువులు మొహాలీలో ఆ తీవ్రవాదుల రాజపోషకులకు విందు భోజనం పెడుతున్నారు కదా!”

“ఆగు శిష్యా ఆగు. నువ్వడిగింది సామాజిక నీతి. వారు చేస్తున్నది విదేశాంగ నీతి”

“బొంద నీతేంగాదూ! అక్కడెక్కడో లిబియాలో ప్రభుత్వ వ్యతిరేకులపై గడ్డాఫీ సైన్యం తుపాకులెక్కు పెడితే అమెరికా, బ్రిటన్ మిస్సైల్స్ వదులుతున్నాయ్ గానీ ఫుట్ బాల్ ఆడుతున్నాయా? వాళ్ళకున్నంత స్పృహ మనోళ్లకు ఉందా! ’

“పాయింటే శిష్యా!”

“మన నాయకులకే గనక ఉండాల్సిన చోట బుర్రుంటే అఫ్జల్ గురూని, కసబ్ ను ఉరి తీసి, దాన్ని చూడ్డానికి రమ్మని ఆహ్వానాలు పంపాలి!”

“అది అసంభవం శిష్యా!”

“అంతేలే గురూ! నా మొగోడికే మొగతనముంటే ఎదురింటి ఫకీరప్పకి కంటానా అని అన్నదంట వెనకలికో మగనాలి. ముండమోపుల అధికారంలో నపుంసకులే వృద్ధి చెందుతారు!”

“అబ్బా! మొదటిసారి గురువును మించిన శిష్యుడైనావు శిష్యా!”

“వెర్రోహం!”

“అవునవును! మొహాలీలో మోహన మాయ వెర్రోహమే!”

**********

 

 

You may also like...

Leave a Reply