పదిలక్షల నడక

Share if you like. Share even if you don't. Sharing is after all caring!
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Like-o-Meter
[Total: 0 Average: 0]
పదిలక్షల మంది (?) కలసి నడిస్తే…..
అది ఒక అవిద్య చేసిన వికటాట్టహాసం
అజ్ఞానపు పొలికేకల గందరగోళం
అవధులు దాటిన అరాచకత్వం
అమానుషమైన అర్ధంలేని అసహనం
కొందరి అధికార దాహానికి దగ్ధమైన మానవత్వం
 
సాధించిది ఏమిటో తెలుసా?
అందరికీ అవమానం
తెలుగు జాతికి ఒక చెరగని మచ్చ
భళారే వేర్పాటువాదం !!

IVNS Raju

IVNS Raju

HR and OD Professional with over 29 years of unique experience in leveraging the Ancient Wisdom for designing and implementing various systems and diagnostic processes.

You may also like...

Leave a Reply