మమత లో మమత

Share if you like. Share even if you don't. Sharing is after all caring!
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Like-o-Meter
[Total: 0 Average: 0]

 
సమత కోసం సంగ్రమించే
కమూనిస్ట్ నేతల రాజకీయ వ్యాపారం
మమత లో జనం చూసిన ఆశలో
అతలాకుతలమై పోయింది
 
ఆ ఆశను నిజంచేయగల సత్తా
మమతకు ఉన్నా అనుమానం తలెత్తుతోంది
స్వాతంత్ర్యానంతర రాజకీయ వ్యవస్థలో
స్వార్థమే రాజ్యమేలింది మినహా
స్వావలంబన ఎక్కడ సమకూరింది దేశానికి?
 
మమతలు జయలలితలు మాయావతులు షీలాదీక్షితులు
సుష్మా స్వారాజ్లు కేవలం  స్త్రీ రూపంలోని రాజకీయ నేతలు
కరుణకు  క్షమతకు  మానవత కు కాలేరు ప్రతిరూపాలు 
తరాలు తిన్న తరగని ఆస్తి ఉన్నా సోనియాకే చేతకాలేదు 
నిజాయితీ గల రాజకీయ మహిళగా ఎదగడం 
పదేళ్ళ కాలం పరమాత్మ ఇచ్చినా!!
 
కాని ఇది సత్యం
మహిళా రాజకీయం
బహుదా హర్షణీయం
అరాచకానికి అంతరాయం
 

IVNS Raju

IVNS Raju

HR and OD Professional with over 29 years of unique experience in leveraging the Ancient Wisdom for designing and implementing various systems and diagnostic processes.

You may also like...

Leave a Reply