జీవితంలో…

Share if you like. Share even if you don't. Sharing is after all caring!
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Like-o-Meter
[Total: 0 Average: 0]

రేడియో సరిగ్గా పాడడంలేదు…
మనిద్దరి మధ్యా గులాబి రంగు మాటలు దొర్లి చాన్నాళ్ళైంది.

నువ్వు దేవుణ్ణి అతిగా నమ్ముతావు.
కనబడకనే కొట్టుకొనే గుండెలా..
నేను టీకప్పులో బుడగల్ని లెక్కపెట్టుకొంటాను
చాక్లెట్ రేపర్ విప్పుతోన్న
ప్పటి పిల్లవాని మనసులా..

కొన్నిసార్లు అన్నీ బాగున్నట్టే వుంటుంది
టీవీలో నచ్చిన ప్రోగ్రామ్, మొబైల్లో లేటెస్ట్ వాల్ పేపర్
ఒకరి చేతిలో మరొకరు వొదిగి…
కానీ…
ఆకాశం మెరుపుల కత్తితో భూమి బెదిరిస్తుంది!
అప్పుడే…ఎక్కడో ఏదో తెగినట్టనిపిస్తుంది.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *