చోద్యం చూద్దాం రండి

Share if you like. Share even if you don't. Sharing is after all caring!
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Like-o-Meter
[Total: 0 Average: 0]
రామలీల రామాయణం లో లేదు
కాని ఢిల్లీ లో ఇప్పుడు ప్రత్యక్షం గా ఉంది
ధర్మం అనే పదానికి అర్ధం తెలిస్తే
అన్నా దీక్షను సమస్య గా చూసే వారికి
ఓస్! ఇంతేనా! అని అనిపిస్తుంది.
 
జన లోక్పాల్ బిల్లు కంటే
ఇంకా మెరుగైన బిల్లు తెస్తే మీకు అభ్యంతరమా?
అని అడిగే సత్తా ప్రధానికుందా?
 
ఎందుకు అన్నా నిరాహార దీక్ష?
ఇది ఢిల్లీ నుంచి దేశాన్ని ఏలుతున్న పెద్దలకు తెలేయదా?
ఎవరిని ఎవరు మోసం చేసుకుంటున్నారు?
ఎవరు చరిత్ర హీనులౌతున్నారు?
భారత జాతికి బాగా తెలుసు కాని
ప్రధానికి ఆయన బృందానికి తెలియదు
సోనియా పాపం రోగి ఇపుడు
రాహుల్ చాల బిజీ పేదల  ఇళ్ళలో భోజనాలతో
అన్నా ను కలిస్తే చిన్నతనం ఆయనకు.
 
సరే, పార్లమెంటు మాత్రమే చట్టాలు చేయాలి.
దేశం యావత్తు అంటుంది మాకీ చట్టం కావాలి అని
మరి పార్లమెంటుకేమభ్యంతరం  ఆ చట్టం చేయడానికి?
ఒకటే పార్లమెంటు, ప్రభుత్వం, ప్రజాస్వామ్యం  అనే ముసుగులో
అంతులేని అవినీతి సంపాదనకు అడ్డు ఈ అన్నా కనుక.
 
నిన్న ప్రధాని మంచి భోజనం తిన్నాడు
ఈవాళ మరో ఖరీదైన బ్రేక్ఫాస్ట్ తిన్నాడు
ఈపాటికి మంచి లంచ్ మెక్కి ఉంటాడు
ఈ రాత్రి కూడా మంచి డిన్నరు ఆయనకు రెడీ
అన్నా తినలేదే ?
మన ప్రధానికి అంతరాత్మ లేదే?
IVNS Raju

IVNS Raju

HR and OD Professional with over 29 years of unique experience in leveraging the Ancient Wisdom for designing and implementing various systems and diagnostic processes.

You may also like...

Leave a Reply