చిటపటలు-01

Share if you like. Share even if you don't. Sharing is after all caring!
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Like-o-Meter
[Total: 0 Average: 0]

పాపం మన రాజకీయ నాయకులు!

వీళ్ళ బ్రతుకులు అరిటాకులైతే, బంధువులు మాత్రం ముళ్ళే. పకడ్బంది ప్రణాళికలతో ఎన్ని ముందు జాగ్రత్తలు తీసుకున్నా అవినీతి ఆరోపణలు వీళ్ళ వీపు విమానం మోత మోగిస్తూనే ఉన్నాయి. ఆదర్శ్ సొసైటీ కుంభకోణంలో మరో కోణం ఈ చేదు నిజాన్ని మహారాష్ట్ర మాజీ ముఖ్యమంత్రి అశోక్ చవాన్ కు అరటిపండు వొలిచి చేతిలో పెట్టినట్లుగా వివరించింది.

ఈయనెప్పుడో మహారాష్ట్ర రెవెన్యూ మంత్రిగా ఉన్న సమయంలో, ఈయన అత్తగారు ఓ ట్రాఫిక్ పోలీసు కమిషనరు నుంచి అక్షరాలా అరవైఐదు లక్షలు అప్పు తీసుకున్నదిట.. అదీ ఆదర్శ్ సొసైటీలో ఓ ఫ్లాటు కొనుగోలుకు. విచిత్రం కాకపోతే మరేమిటి, అత్త తీసుకున్న అప్పుకు అల్లుడిని బాధ్యుడినెలా చేస్తారని కదూ మీ ప్రశ్న. అప్పిచ్చిన ఆ పోలీసు అధికారికి ఆదర్శ్ సొసైటీలో ఫ్లాటు కేటాయింపబడేట్లుగా ఈ రెవెన్యూ మంత్రిగారు చొరవ చూపించారట!

అరవైఐదు లక్షలు అప్పు తీసుకున్న అత్తగారు బానే ఉన్నారు… అరవైఐదు లక్షలు అప్పు ఇచ్చిన పోలీసు అధికారి బానే ఉన్నాడు… మధ్యలో నా ఉద్యోగానికి ఎసరొచ్చిందని చిటపటలాడిపోతు తలపట్టుకు కూర్చున్నాడట అరిటాకు సారీ.. అశోక్ చవాన్.

 

You may also like...

Leave a Reply