Category: కోవెల

శరణు శరధి శయన 0

శరణు శరధి శయన

శరణు శరధి శయన కరుణరసమయనయనశరణు దశరథబాల జానకీ లోలాశరణు వాలిహరణ శరధిబంధన నిపుణశరణు వ్రతనియమ నిజసదనగమనా మహిలోన మనుజునిగా అహిశాయి జనియించమహిత జనహితము శ్రుతిగమారేమహిమ జూపగ శిలయు మహిళహల్యగ మారెగుహుని నావను గాచె శబరి గేహము బ్రోచె మరుతసూనుని స్నేహామృత తప్త సుప్తునినిరత మునిమన మనన భావదీప్తునిచరిత...

అద్వైతం 0

అద్వైతం

అద్వైతం లౌకికజీవితానికి అధ్యాత్మికతను జోడిస్తుంది. ఇహపరాలను రెంటినీ ఒక్కటి చేస్తుంది. ఇది కేవలం లౌకికవాదులైన వారికి, లేదా కేవలం ఆధ్యాత్మికవాదులైనవారికి రుచించదు. కానీ అద్వైతమే సత్యం. ఇజాలకు అందని ఈ నిజాన్ని  “అద్వైతం” లో చూడవచ్చు. (అద్వైతం పై క్లిక్ చేయండి)        ...

బర్హిపింఛధారి 0

బర్హిపింఛధారి

ఉత్థాన ఏకాదశి విశిష్టమైనది.  కార్తీకశుక్ల పక్షమున ఉన్న పండుగ, నోము ఇది. ఉత్థాన ఏకాదశికి నాలుగు పేర్లు కలవు – (1) హరిబోధిని; (2) ప్రబోధిని; (3) దేవోత్తని; (4) ఉత్థాన ఏకాదశి. ఉత్థానఏకాదశిన నెమలిఈకలను (peacock feathers) దానము చేయుట పుణ్యప్రదము.    బర్హిపింఛధారి ఆ...

నవ రాత్రి 0

నవ రాత్రి

లక్ష్మీం క్షీరసముద్రరాజ తనయాం శ్రీరంగధామేశ్వరీమ్ | దాసీభూత సమస్తదేవ వనితాం లోకైక దీపాంకురామ్ ||   శ్రీమన్మంద కటాక్ష లబ్ధ విభవద్-బ్రహ్మేంద్ర గంగాధరామ్ | త్వాం త్రైలోక్య కుటుంబినీం సరసిజాం వందే ముకుందప్రియామ్ || సంస్కృతంలో “లక్ష్మి” అన్న పదానికి మూల ధాతువులు – లక్ష్ –...

శార్వాణీ! భువనేశ్వరీ! 0

శార్వాణీ! భువనేశ్వరీ!

శార్వాణీ! భువనేశ్వరీ! పరమేశు హృద్వాసినీ మణి మరకతాభరణ ధారిణీ! కైలాసవాసిని! మాణిక్యవీణా సంగీతలోలినీ!     ||శార్వాణీ! భువనేశ్వరీ!||   కొండపై కొలువున్న అపరంజి బొమ్మ నిఖిల లోకమ్ములకు, అమ్మ తానే ఆయె!        చిత్కళగ నెలకొన్న చిత్రమ్ము నీవెగా/ ఆమెగా!   తలచినంతనె...

శంకర నందన, సిద్ధి గణేశ! 0

శంకర నందన, సిద్ధి గణేశ!

పల్లవి: ఓంకార రూపముతో, విశ్వమున నిండిన, శంకర నందన, సిద్ధి గణేశ!                 || ఓంకార ||       అనుపల్లవి: పాకరి వినుత, పరమ దయాళ,               సాకార రూపా! సుముఖ గణేశ!        ...

రామాయణ కుసుమము 0

రామాయణ కుసుమము

मा निषाद प्रतिष्ठांत्वमगमः शाश्वतीः समाः।  यत् क्रौंचमिथुनादेकं वधीः काममोहितम् ।।   “మా నిషాద ప్రతిష్ఠాం త్వమగమః శాశ్వతీః సమాః|  యత్ క్రౌంచ మిధునా దేక మవధీః కామమోహితమ్|| అలనాడు ప్రభవించిన ఆ శ్లోక మహిమ ఏమొ  “ఆది కావ్యము” నకు శ్రీకారము ఆయెనొహో! ...

Gajendra Moksham – Its Eternal Relevance 0

Gajendra Moksham – Its Eternal Relevance

An Appeal: This article has been written in English for the benefit of my non-Telugu friends Om Shri Lakminaraayanaya namah Om Ganeshaaya namah Shree Gurubhyonnamaha   Here is a frugal attempt mainly for the...

ఓం నమః శివాయ 0

ఓం నమః శివాయ

 ఓం నమః శివాయ——-        ll 5 ll పరమేశ్వరా పార్వతీ పరమేశ్వరా  ప్రణమిల్లి మ్రొక్కెద ప్రమధ గణనాధా  ప్రణామములివె నీకు భక్త సులభంకరా     ll ప ll   భువనములోని అందములన్నీ  కాంచగ మాకీనయనములొసగిన  జ్యోతిర్లింగా ……. జ్యోతిర్లింగా నీకిదె  దీపంసమర్పయామి              ...