అస్తిత్వ వేదన కవులు – 1

Share if you like. Share even if you don't. Sharing is after all caring!
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Like-o-Meter
[Total: 0 Average: 0]

 

ఆవకాయ.కామ్ లో ప్రచురితమవబోతున్న ఈ వ్యాసమాలకు మూలం శ్రీ ఇక్బాల్ చంద్ గారి “ఆధునిక తెలుగు కవిత్వంలో జీవన వేదన” (Exist Aesthesia in Telugu Modern Poetry) నుండి గ్రహించడం జరిగింది.

శ్రీ ఇక్బాల్ చంద్ గారు “ఆరోవర్ణం”, “బంజారా” సంకలనాల ద్వారా కవిగా తమదైన ముద్రను వేసారు. సాహిత్య వాతావరణం, సాహితీప్రియులైన కుటుంబవర్గంను కలిగిన ఇక్బాల్ చంద్ గారు తమ పి.హెచ్ డి పరిశోధనకు గానూ “మానవ అస్తిత్వ వేదన”ను విషయంగా ఎన్నుకోవడం ఏ మాత్రం కాకతాళీయం కాదు. అటు సూఫీ కవులతోనూ, ఇటు ప్రాచీన భారత తత్త్వశాస్త్రంతోనూ ప్రభావితమైన ఇక్బాల్ చంద్ గారు కవిత్వంలో అస్తిత్వ వేదనను శోధించడం సహజమైనదే.

విషయ పరిచయం:

అస్తిత్వ వేదనను నిర్వచిస్తూ, ఇక్బాల్ గారు…

“కృత్రిమ పరిసరాల్లో ఇమడలేక, మృత్యు కాంక్షతో నిరీక్షణా పూరిత వైయక్తిక అనుభవమే అస్తిత్వ వేదన” అని అన్నారు.

కృతజ్ఞతలు:

తమ సిద్ధాంత గ్రంధంలోని ముఖ్యమైన భాగాలను ప్రచురించడానికి గాను ఆవకాయ.కామ్ కు తమ అనుమతిని ఇచ్చినందులకు శ్రీ ఇక్బాల్ గారికి మేము హృత్పూర్వక కృతజ్ఞతలను తెలియజేసుకుంటున్నాం.


You may also like...

Leave a Reply