అమ్మతనం

Share if you like. Share even if you don't. Sharing is after all caring!
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Like-o-Meter
[Total: 0 Average: 0]
తనువుపై మార్పులు చూసి
తన్మయం చెంది
లోనుంచి శిశువు తన్నుతుంటే
తాదాత్మ్యత పొంది
మరణ సదృశ్యమైన ప్రసవ వేదన ని
బిడ్డని చూడగానే ఆనందగా మార్చి 
ఇహ చాలు అని అనకుండా
మరో బిడ్డకు తల్లవడానికి
అదే ఉత్సాహంతో తన
తనువును మనసును ఏకం చేస్తుంది.
 
ఏమిచ్చి ఋణం తీర్చుకోగలం
ఆ తల్లి త్యాగ నిరతికి
ఆమె నీ భార్య అయితే ప్రేమించడం తప్ప
ఆమె నీ తల్లి, అక్క, అత్త, వదిన  అయితే పూజించడం తప్ప
ఆమె నీ చెల్లి, మరదలు అయితే రక్షించడం తప్ప
ఆమె నీ సాటి మనిషి అయితే ఆమె లో “అమ్మవారిని” చూడడం తప్ప.
IVNS Raju

IVNS Raju

HR and OD Professional with over 29 years of unique experience in leveraging the Ancient Wisdom for designing and implementing various systems and diagnostic processes.

You may also like...

Leave a Reply